שיתוף מתמחה בשכר הטרחה

שיתוף מתמחה בשכר הטרחה

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מבקש לדעת אם מותר לו לחלוק את שכר הטרחה עם מתמחה שטרם הוסמך למקצוע.

עמדת ועדת האתיקה:

חל איסור על עורך דין לשתף בהכנסותיו אדם שאינו עורך דין או עורך דין זר כמובנו בסעיף 98א לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961,  ואין נפקא מינה לעניין זה אם מדובר במתמחה או כל אדם אחר, זולת אם מדובר בבן הזוג, הצאצאים וההורים של שותפו, בהווה או בעבר, שנפטר בעודו חבר הלשכה או בעודו רשום במרשם כהגדרתו בסעיף 98א ושל עורך דין או של עורך דין זר שממנו רכש את עסקו.

שא/88685
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il