חיסיון עורך דין-לקוח: ויתור שנעשה באופן עקיף על ידי הלקוח

חיסיון עורך דין-לקוח: ויתור שנעשה באופן עקיף על ידי הלקוח

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה זומן לחקירה במשטרת ישראל ובמס הכנסה בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס, לאחר ששמו עלה במסגרת חקירת לקוחו שנחשד אף הוא בביצוע אותן עבירות. במהלך החקירה הוצג בפני עורך הדין הפונה צילום מסך של מסמך בכתב יד מטעם הלקוח המאשר לכאורה את הסרת החיסיון, וכן מקטע מהודעת הלקוח שענה בחיוב על השאלה אם הוא מוכן להסרת חסינותו מול עורך הדין הפונה.
עורך הדין הפונה ביקש לקבל את עמדת הוועדה בשאלה אם די במסמכים שהוצגו בפניו כדי להוות ויתור על החיסיון מצד הלקוח.

עמדת ועדת האתיקה:

נוכח הוראות סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 חל איסור על עורך הדין לגלות בכל הליך משפטי, חקירה או חיפוש, דברים ומסמכים שהוחלפו בין לקוח לבין עורך דין ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, זולת אם ויתר הלקוח על חסינותם.
אמנם אין חובה כי הוויתור ייעשה בפני עורך הדין, או כי עובר לוויתור יינתן ללקוח ייעוץ משפטי. יחד עם זאת, תנאי כאמור לגילוי המידע מצד עורך הדין הוא שעורך הדין שוכנע שאכן קיים בפועל ויתור מאת הלקוח על תחולת החיסיון, אחרת עליו לפעול כמצוות סעיף 90 לחוק ולשמור על הסוד המקצועי.

שא/88589
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il