אימות ייפוי כוח שנחתם בחו"ל בתקופת משבר נגיף הקורונה

אימות ייפוי כוח שנחתם בחו"ל בתקופת משבר נגיף הקורונה

עובדות המקרה:

נוכח סגירתן של קונסוליות ושגרירויות בתקופת משבר הקורונה מבקש עורך הדין הפונה לדעת אם לקוחו שמתגורר בחו"ל יוכל לחתום על ייפוי כוח בהיוועדות חזותית ולשלוח אליו בדואר אוויר את המסמך המקורי, על מנת שהוא יוכל לאמת חתימתו על גביו ולהציגו ללשכת רישום המקרקעין לצורך חתימה בשמו על הסכם מכר, בקשה לרישום הערת אזהרה ועוד.

עמדת ועדת האתיקה:

תוקפו של ייפוי כח שניתן שלא בישראל מוכרע על פי דיני השליחות והראיות או הוראות דין ספציפיות, ואין בידי ועדת האתיקה להחליף את שיקול דעת הגורם המקצועי בעניין.
בהקשר האתי הופנה עורך הדין הפונה לכך שעורך דין הפועל מכוח ייפוי כוח חייב להיות משוכנע בקיומם של שלושה תנאים מצטברים – קיומו וזהותו של הלקוח, קיומה של שליחות ושהפעולה שהוא מבצע נכללת בייפוי הכוח שניתן (ר' החלטת ועדת האתיקה הארצית את/313/09 בביטאון "אתיקה מקצועית" 36, שעניינה "תקפות ייפויי כוח שנחתם בחו"ל ללא אימות חתימה").
נוכח המשמעויות המורכבות של משבר נגיף הקורונה מצאה ועדת האתיקה לנכון להבהיר, כי לא תראה בפעולה כאמור משום הפרה אתית, כל עוד עורך הדין משוכנע בקיומם במצטבר של התנאים הללו, וכל עוד הגורם אליו מוגש ייפוי הכוח מאשר כי הוא מודע לנסיבות אימות החתימה ואופן העברתו.

שא/88479
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il