ועדת נאמנויות - ועד מחוז תל אביב Skip to Content Contact Us

ועדת נאמנויות

תחום הנאמנויות עבר שינוי בשנים האחרונות לצד רגולציה המסדירה את התחום בהיבט הכלכלי ולצד קיומו של חוק הנאמנויות ההיסטורי.

החקיקה הכלכלית משנת 2006 ולאחר מכן תיקונה בשנת 2014 יצרה קשיים רבים ואי בהירות בתחום.

ועדת נאמנויות הוקמה השנה ומטרתה היא קידום הידע המקצועי בתחום, באמצעות מפגשים, ימי עיון, קורסים, הקניית מידע מקצועי בתחום הנאמנות (חוק הנאמנות, חוק השליחות ופקודת מס הכנסה), הצפת בעיות הנובעות מהחוק ומהתנהלות הרשויות בכל הנוגע לתחום הנאמנויות.

ועדות קשורות

נשיאות הועדה

תפקיד שם
יו"ר (משותף) עו"ד שמעון שגיא
יו"ר (משותף) עו"ד עמית גוטליב
Back top top