Skip to Content Contact Us
הוועדות המקצועיות במחוז תל-אביב אחראיות על שמירה וחיזוק הקשרים המקצועיים עם המשרדים והגופים הממשלתיים השונים השייכים למחוז תל-אביב.
במסגרת זו הוקמו כ-100 ועדות בתחומים שונים, בוועדות אלו פועלים עורכי דין בהתנדבות מתוך רצון לתרום ולהשפיע.
מדי שבוע מתכנסים חברי הוועדות במחוז, אשר דנים בבעיות שמעלים עורכי הדין, יוצרים שיח פתוח עם גורמים רגולטוריים במטרה לייעל ולחזק ממשקי עבודה קיימים ולרקום יחסי עבודה חדשים.

ועדת פונדקאות ואימוץ

ועדה חדשה שהוקמה בראשות עו”ד מיכל מורגנבסר, אם פונדקאית בעצמה. הזכות להורות הינה זכות יסוד של כל אדם ולכן הוועדה שמה לה למטרה לפעול ביחד עם הלשכה הארצית למען תיקון…

למידע נוסף

ועדת משפחה

לענייני משפחה של מחוז תל-אביב שמה לה למטרה להנגיש את המידע והידע המקצועי לציבור עורכי הדין העוסקים בתחום. פעילות הוועדה מתמקדת בין היתר: • הצפת חסמים ובעיות בהתנהלות מול בתי…

למידע נוסף

ועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט

קידום זכויות האדם של חולה הנפש, ההגנה על זכויותיו המשפטיות והשאיפה להרחיבן עומדים בלב חזונה של הוועדה. על רקע זה קמה ועדת פסיכיאטריה ומשפט, והיא עוסקת בנקודות הממשק שבין הפסיכיאטריה…

למידע נוסף

ועדת מע”מ

הוועדה קמה במטרה לשרת את החברים על ידי מתן הכוונה ראשונית ומענה מקצועי לסוגיות מקצועיות בתחום המע”מ העולות תוך כדי העבודה השוטפת של החברים במתן השירותים הניתנים ללקוחותיהם בתחומי המשפט…

למידע נוסף

מיסוי מקרקעין

הוועדה משמשת אורגן מקצועי מטעם המחוז בתחום מיסוי המקרקעין. תכלית הוועדה היא לשמש כר נרחב לפעילות מקצועית במחוז, לקיים דיונים מקצועיים ולעדכן את חברי המחוז בחידושים מעת לעת. , משמשת…

למידע נוסף

ועדת תעבורה

מטרת הוועדה היא העשרה מקצועית של החברים על ידי מומחים ואנשי אקדמיה, עדכון מידע ופסיקות עדכניות. הוועדה שמה לה למטרה לקיים מפגשים קבועים להעלאת סוגיות משפטיות בנושא, החלפת מידע לגבי…

למידע נוסף

התחדשות עירונית

הוועדה להתחדשות עירונית רואה לנגד עיניה את הנחלת הידע, הקניית הכלים ושיתוף הידע בתחום זה כמטרות עיליות אשר בראש ובראשונה נועדו לסייע לעורכי הדין העוסקים בתחום. הוועדה מבקשת לממש את…

למידע נוסף

תביעות שיבוב ורכוש

ועדת תביעות שיבוב ורכוש הוקמה במחוז תל אביב לצורך מתן מענה מקצועי לציבור עורכי הדין העוסקים בתחום. חשוב לציין כי הוועדה נמצאת כאן בשבילכם ותיתן מענה ואוזן קשבת לכל עורך-דין…

למידע נוסף
Back top top