Skip to Content Contact Us
הוועדות המקצועיות במחוז תל-אביב אחראיות על שמירה וחיזוק הקשרים המקצועיים עם המשרדים והגופים הממשלתיים השונים השייכים למחוז תל-אביב.
במסגרת זו הוקמו כ-100 ועדות בתחומים שונים, בוועדות אלו פועלים עורכי דין בהתנדבות מתוך רצון לתרום ולהשפיע.
מדי שבוע מתכנסים חברי הוועדות במחוז, אשר דנים בבעיות שמעלים עורכי הדין, יוצרים שיח פתוח עם גורמים רגולטוריים במטרה לייעל ולחזק ממשקי עבודה קיימים ולרקום יחסי עבודה חדשים.

ועדת מוסדות ציבור וממשלה

ועדה מקצועית הפועלת מול מוסדות ציבור וממשלה כגון; לשכות רישום ומקרקעין, רשות התאגידים, משרד הפנים ועוד. הוועדה פועלת למען הידוק הקשר שבין מוסדות הציבור והממשלה לבין לשכת עורכי הדין, תוך…

למידע נוסף

ועדת אגודות שיתופיות

קידום המודעות בציבור בכלל ובמוסדות ההתיישבותיים בפרט לצרכים המשפטיים בהם נתקל האזרח אל מול מוסדות השלטון והפיכת הוועדה לכתובת להצגת נושאים ציבוריים הנוגעים לתחום האגודות השיתופיות תוך יצירת שיתוף ונהלי עבודה עם…

למידע נוסף

ועדת מכרזים

מטרתה העיקרית של הועדה היא להוות מקום מפגש עבור עורכי דין העוסקים בתחום המכרזים, לצורך קיום התייעצות מקצועית לסוגיות המתעוררות בתחום זה. עוד ממטרות הועדה: עדכון חבריה בדבר חידושי פסיקה…

למידע נוסף

ועדת מיסוי פלילי

ועדת מיסוי פלילי במחוז תל-אביב שמה לה מטרה להוות מסגרת לקיום מפגשים מקצועיים מפרים בתחום המיסוי הפלילי בישראל וחיזוק הקשר בין רשויות החקיקה והאכיפה לציבור עוה”ד, ע”י חשיפת חברי הוועדה…

למידע נוסף

ועדת חינוך

ועדת החינוך במחוז תל אביב עוסקת בהיבטים השונים של דיני החינוך בישראל באמצעות קיום מפגשים ודיונים מקצועיים עם אנשי אקדמיה, אנשי משרד החינוך ושופטים העוסקים בתחום. מעקב אחרי הצעות חוק…

למידע נוסף
Back top top