שאילתות - ועד מחוז תל אביב Skip to Content Contact Us

חדש! להגשת שאילתה באופן מקוון – לחץ/י כאן

ועדת האתיקה מוסמכת לתת חוות דעת מקדימה בענייני משמעת של עורכי דין על פי פניית עורך דין חבר המחוז בעניין הנוגע אליו ולפעולה עתידית שברצונו לבצע, בהתאם לסעיף 60א לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961.

עורך הדין המוסר עובדות נכונות ומלאות ומקפיד לפעול על פי האמור בחוות הדעת המקדימה – לא תעמידו הוועדה לדין משמעתי אף אם תוגש נגדו תלונה בעניין אלא אם יתברר בדיעבד כי העובדות שהוצגו בפני הוועדה אינן נכונות או מלאות.

בהתאם לנהלי הוועדה, שאילתה תוגש בכתב תוך ציון מלוא העובדות והנתונים הנדרשים למתן חוות הדעת המקדימה, לרבות מסמכים רלוונטיים, ובצירוף טופס הגשת שאילתה ערוך במלואו, הכולל שמו של כל אדם ו/או תאגיד הנוגע לדבר ושעלול להיפגע מחוות הדעת המקדימה או שעשויה להיות לו עמדה בעניין.
במקרים מסוג זה נוהגת ועדת האתיקה לתת לגורם האחר אפשרות להביע התייחסותו לעניין בטרם תחליט אם להביע את עמדתה, בכפוף לאישור בכתב מאת עורך הדין הפונה.

 

לפני הגשת שאילתה מומלץ לעיין במאגר המידע שלהלן, כמו גם בביטאוני “אתיקה מקצועית” של ועדת האתיקה הארצית ובפדאור האתיקה

Back top top