שאילתות

להגשת שאילתה בטופס מקוון – לחץ/י כאן

לצפייה בגיליונות עת לאתיקה 2022:

עת לאתיקה ינואר 2022        עת לאתיקה פברואר 2022

לצפייה בגיליונות עת לאתיקה 2021:

  עת לאתיקה ינואר 2021       עת לאתיקה 2      עת לאתיקה מרץ 2021      עת לאתיקה אפריל 2021      עת לאתיקה מאי 2021      עת לאתיקה יוני 2021

עת לאתיקה יולי 2021       עת לאתיקה אוגוסט 2021       עת לאתיקה ספטמבר 2021       עת לאתיקה אוקטובר 2021       עת לאתיקה נובמבר 2021      עת לאתיקה דצמבר 2021

 להגשת שאילתה בטופס מקוון – לחץ/י כאן

ועדת האתיקה מוסמכת לתת חוות דעת מקדימה בענייני משמעת של עורכי דין על פי פניית עורך דין חבר המחוז בעניין הנוגע אליו ולפעולה עתידית שברצונו לבצע, בהתאם לסעיף 60א לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.

עורך הדין המוסר עובדות נכונות ומלאות ומקפיד לפעול על פי האמור בחוות הדעת המקדימה – לא תעמידו הוועדה לדין משמעתי אף אם תוגש נגדו תלונה בעניין אלא אם יתברר בדיעבד כי העובדות שהוצגו בפני הוועדה אינן נכונות או מלאות.

בהתאם לנהלי הוועדה, שאילתה תוגש בכתב תוך ציון מלוא העובדות והנתונים הנדרשים למתן חוות הדעת המקדימה, לרבות מסמכים רלוונטיים, ובצירוף טופס הגשת שאילתה ערוך במלואו, הכולל שמו של כל אדם ו/או תאגיד הנוגע לדבר ושעלול להיפגע מחוות הדעת המקדימה או שעשויה להיות לו עמדה בעניין.
במקרים מסוג זה נוהגת ועדת האתיקה לתת לגורם האחר אפשרות להביע התייחסותו לעניין בטרם תחליט אם להביע את עמדתה, בכפוף לאישור בכתב מאת עורך הדין הפונה.

 

לפני הגשת שאילתה מומלץ לעיין במאגר המידע שלהלן, כמו גם בביטאוני "אתיקה מקצועית" של ועדת האתיקה הארצית ובפדאור האתיקה

טוען שאילתות נוספות...
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il